C’est un office hebdomadaire, qui se fait une fois chaque vendredi après la prière d’Asr (Troisème prière de la journée).

Sa methodologie est la suivante:

 •  Ouverture (1 fois)
 • Fatiha (1 fois)
 • Astaghfirul-lâhil adzimil-lezi lâ ilâha il-lâ huwal hay yul qayûmi (3 fois)
 • Sâlatul Fâtihi (3 fois)
 • Subhâna rab-bika, rab-bil iz-zati am-mâ yaçifûna Wa salâmun alal mursâlina Wal hamdu lil-lâhi rab-bil âlamîna (1fois)
 • Lâ ilâha il-lal lâh (1600 fois)
 • Sey-yidinâ Muhammad Rassulul-lahi aleyhi salâmul-lahi (1 fois)
 • Fermeture (1 fois)
 • Du’a (Formulation de vœux)
 • Auzu bil-lâhi minach-chaytanir-rajîm (1 fois)
 • Fatiha (1 fois)
 • Sâlatul Fâtihi (3 fois)
 • Subhâna rab-bika, rab-bil iz-zati am-mâ yaçifûna Wa salâmun alal mursâlina Wal hamdu lil-lâhi rab-bil âlamîna (1 fois)

 

Ouverture :

Auzu bil-lâhi minach-chaytanir-rajîm
Bismil-lâhir-rahmânir-rahîm
Allahum-ma in-nî nawaytu bitilâwati hâzal wirdi, ta azîman laka wa ijlalan laka,
Wabtighaî mardâtika, wa qasdan liwajhikal karîmi, wa mukhlisan laka,
Min ajlika, wa aqûlu,
Bi-imdâdika, wa awnika wa hawlika wa quw-watika, bimâ wahabtâni bihî min an-âmika, wa tawfîqika wa musta înan bika.
Allahum-ma yâ moçab-bital qulubi sab-bit qulubanâ alâ dinika wa îmânika wa tâtika wa alaâ dawâmi wirdika

Fermeture :

In-nal-lâha wa malâ ‘ikatuhu yuçal-luna alan-nabiy-yi
Yâ ay-yu hal-lézina âmanou çal-lou aleyhi wa çal-limou taslîman
Çal-lal-lâhu aleyhi wa alâ âlihî wa çahbihî wa sal-lama taslîman
Subhâna rab-bika, rab-bil iz-zati am-mâ yaçifûna
Wa salâmun alal mursâlina
Wal hamdu lil-lâhi rab-bil âlamîna